NAV-HI-LIM-2020-006 Update verpleegkundige vaardigheden voorjaar 2020

Contactgegevens
Facturatiegegevens
ondernemings -of organisatienaam
Facturatiegegevens
Geef hier uw referentie die vermeld moet worden op de factuur
Indien betaling volledig/gedeeltelijk met opleidingscheques gewenst is, moet dit vooraf aan ons doorgegeven worden, zodat de facturatie correct kan uitgevoerd worden. Indien u in aanmerking komt, kunt u voor maximaal 250€ opleidingscheques aankopen per kalenderjaar. Deze kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de startdatum van de opleiding. Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
Duid hierbij de gewenste lesdagen aan. Kostprijs: 340€ voor de volledige opleiding, 45€ per halve dag, 75€ per volledige dag
GDPR