Navormingen voor leraren

Kinderen stimuleren om hun emoties te uiten via heelbeelden

weergeven

Heelbeelden

23/11/2017

Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren.

weergeven

Leesmoeilijkheden

24/11/2017

Tips en hulpmiddelen om het schrijven te vergemakkelijken.

weergeven

Schrijfmotoriek

28/11/2017

Leidinggevend verbinden om het recht op leren bij elke leerling te verzekeren

weergeven

Klasmanagement

30/11/2017

Chemie en microschaalexperimenten #1

30/11/2017

Werken aan een positief zelfbeeld

weergeven

Innerlijk luisteren

01/12/2017

Drama, beeld , muziek, beweging en taal ahv prachtige platen uit "De gele ballon"

weergeven

Beste prentenboek ter wereld

05/12/2017

Kinderen stimuleren tot een open en nieuwsgierige houding naar het 'andere' van elk kind.

weergeven

Respect voor ieders eigenheid

07/12/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en feedback

07/12/2017

De toekomst is nu!
Maak kennis met drie andere invalshoeken op de eerste graad secundair onderwijs.

weergeven

Schoolreis naar de toekomst - Oostende

07/12/2017

Samenwerking, ontmoeting, inspiratie en netwerking staan centraal op deze 4e editie!

weergeven

Cross-over!

14/12/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en jonge kinderen

11/01/2018

Directiecoaching aan zee: Levenskunstenaar

17/01/2018

Kom luisteren naar verhalen van andere leraren. Leer kritisch kijken naar je eigen praktijk. Krijg inzicht in theoretische kaders en leer kansarmoede verbinden!

weergeven

Kansarmoede ontkoppelen of verbinden?

17/01/2018

Kleuters uitdagen in hun spelproces

weergeven

Kleuters sturen?

18/01/2018

Breuken visualiseren om dan aan de slag te gaan met de basisvaardigheden

weergeven

Breuken

19/01/2018

Vraag je je af hoe je een leerlijn kan maken in begrijpend lezen? Wil je de spreekkansen van jouw kleuters op een structurele manier verstevigen? Wil je op een effectieve manier aan taal werken?

weergeven

Taalkracht

24/01/2018

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

24/01/2018

Via krassen kinderen laten ontdekken, experimenteren, zich verwonderen

weergeven

Krassen mag

25/01/2018

Idan Amiel richtte samen met Haim Omer het 'New Authority Center' in Israël op.

weergeven

Nieuwe Autoriteit: Lezing door Idan Amiel

28/01/2018

Minder stress en meer tijd

weergeven

Timemanagement

30/01/2018

Muzische vorming vanuit kleuterboekjes rond ruimte

weergeven

Robbie robot, werken rond de ruimte met kleuterboekjes

31/01/2018

Wat als leerkrachten, ondanks de juiste inzet en competenties, doelen niet halen,
leerlingen niet op het juiste spoor krijgen?
De kunst van het verliezen...

weergeven

Als ik het niet kan (als leerkracht)

05/02/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en moeilijk gedrag

06/02/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Moving Mindsets Reeks 2

06/02/2018

Ben jij leerkracht lager onderwijs en vind je teksten schrijven lastig? Dan is de Digitaalkit misschien iets voor jou! Met deze online tool word je (nog) schrijfvaardiger.

weergeven

Online tool schrijfvaardigheid

06/02/2018

Life Space Crisis Interventie (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek waarmee je kinderen moeiteloos doorheen een incident kan loodsen.

weergeven

Life Space Crisis Interventie

06/02/2018

De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

weergeven

Humor

08/02/2018

Leren gepast reageren op seksueel gedrag bij tieners

weergeven

Seksueel gedrag bij tieners

08/02/2018

Streven naar een positiever zelfbeeld om je expressieve en communicatieve vaardigheden te verbeteren

weergeven

Assertiever, expressiever, communicatiever

10/02/2018

Faalangst bij kinderen herkennen en vermijden

weergeven

Faalangst (bij kinderen)

20/02/2018

Hou ze onder je vleugels én laat ze zelf vliegen.

weergeven

Directiecoaching aan zee: Leiden zonder te lijden

21/02/2018

Van kinderboeken via muzische spelvormen naar verhoogde talige, emotionele, sociale en creatieve competenties

weergeven

Spelen met kinderboeken

22/02/2018

De puber

26/02/2018

Over meervoudige intelligentie en sociale vaardigheden via verhalen en oefeningen

weergeven

Gat in de haag

27/02/2018

Moederdag en Vaderdag: ideeën rond kunst

weergeven

Moederdag en Vaderdag

06/03/2018

Geweldloze Communicatie

07/03/2018

Verhaaltjes en illustraties geven inspiratie om een eigen kunstwerkjes te maken

weergeven

Inspiratie uit boekjes voor eigen kunstwerkjes

07/03/2018

STEM-pakketten, uitgewerkt vanuit een onderzoeksvraag uit de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie.

weergeven

STEM-projecten #1

12/03/2018

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Schrijftolk met velotype

14/03/2018

STEM-pakketten, uitgewerkt vanuit een onderzoeksvraag uit de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie.

weergeven

STEM-projecten #2

16/03/2018

Directiecoaching aan zee: Stress versus werkplezier

21/03/2018

Als hoogsensitieve persoon leren grensen trekken

weergeven

Hoogsensitiviteit

26/03/2018

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

28/03/2018

Boeiende en creatieve activiteiten met natuurmateriaal, zowel buiten als binnen

weergeven

Creatief met natuurmateriaal

19/04/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en kansarmoede

20/04/2018

Overvaren

24/04/2018

Chemie en microschaalexperimenten #2

24/04/2018

Directiecoaching aan zee: Leidinggevende als coach

25/04/2018

Meditatietechnieken op het tempo van kinderen

weergeven

Mediteren met kinderen

07/05/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en ouderbetrokkenheid

08/05/2018