Navormingen voor leraren

Beter differentiëren, evalueren, geïntegreerd werken, probleemoplossend en kritisch denken in de eerste graad

weergeven

Gemoderniseerde eerste graad: werkvormen

21/05/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 3: DE STAD

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 3

22/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 3: DE STAD

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 3

22/05/2019

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

22/05/2019

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Velotype

22/05/2019

Eerste stap naar implementatie van de nieuwe leerplannen Beeld.

weergeven

Dag van het Beeld

23/05/2019

Professionele ontwikkeling van schoolteams en het effect ervan op leerlingen

weergeven

Professional conversations HELEN TIMPERLEY

28/05/2019

Sessie 3: Auteursrechten, videoformaten, eigen video delen en publiceren, eigen clips evalueren

weergeven

Doe het zelf video

29/05/2019

OUTDOOR LEARNING IN CURRICULUM

06/06/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 1

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 2

26/11/2019

Idan Amiel geeft samen met drie trainers van het New Authority Center een driedaagse training in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

weergeven

Training Nieuwe Autoriteit #2

03/12/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 3

28/01/2020

Voormiddag stelt Haim Omer zijn nieuwe boek voor; namiddag is er keuze uit verschillende werkwinkels

weergeven

Lezing Haim Omer

06/02/2020

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 4

21/04/2020

De traumasensitieve school, gedragsproblemen in de klas, handelingsgericht werken en pesten op school zijn al zeker thema's die behandeld worden!

weergeven

Studiedag Kansrijk Onderwijs #3

26/05/2020