Navormingen voor leraren

Hoe nemen deze jongeren hun leerproces zelf in handen en kunnen ze blijven groeien?

weergeven

Schoolreis GO! Atheneum Bree

18/02/2020

Ontdek de krachtige effectiviteit van deze methodiek!

weergeven

Story Circles voor empathische dialoog

18/02/2020

Verwerf basiscompetenties om leerlingen met een auditieve beperking professioneel te begeleiden

weergeven

Begeleiding van leerlingen met een auditieve beperking

19/02/2020

Leer de taak van de schrijftolk, maar ook typen met het Velotype-toetsenbord

weergeven

Schrijftolken, gebruik makend van het Velotype-toestel

19/02/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 3

20/02/2020

Talentgedreven werken met kinderen

20/02/2020

3 praktische workshops rond het gebruik van video's in je les, met aandacht voor de techische, pedagogische en organisatorische aspecten.

weergeven

Doe-het-zelf-video

04/03/2020

Draaglast en draagkracht in balans

11/03/2020

Welke denk- en handelingsschema's komen veel voor in het spel van kleuters?

weergeven

Spontane wiskunde tijdens Loose Parts Play

18/03/2020

4 leertrajecten waarin de verschillende STEM-disciplines zinvol samenkomen.

weergeven

Natuur, Ruimte en Techniek geclusterd in 4 projecten

19/03/2020

Welke redenen verhinderen een oplossing voor dit conflict?

weergeven

Lezing Hans Knoop: Israël-Palestina, conflict zonder einde?

19/03/2020

Wissel je ervaringen en kennis rond zedelijkheid met ons en elkaar uit.

weergeven

Waardenopvoeding in de islamklas

19/03/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 4

23/03/2020

Ontdek hoe deze innovatieve plek jouw school kan inspireren!

weergeven

Bezoek aan nieuwe school Stroom in Leuven

24/03/2020

Welke denk- en handelingsschema's komen veel voor in het spel van kleuters?

weergeven

Spontane wiskunde tijdens Loose Parts Play

01/04/2020

Hoe kunnen de veranderingen en vernieuwingen in de leerplannen ingevuld worden?

weergeven

Chemie in de 1e graad secundair

01/04/2020

Welke denk- en handelingsschema's komen veel voor in het spel van kleuters?

weergeven

Spontane wiskunde tijdens Loose Parts Play

06/04/2020

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 4

21/04/2020

Hoe blijf je met collega's én externen in verbinding?

weergeven

Solo slim of topcollega?!

21/04/2020

Hoe creëer je kansen om competentie, autonomie en verbondenheid bij je leerkrachtenkorps maximaal te ontwikkelen?

weergeven

Leidinggevende als coach van zichzelf en van anderen!

22/04/2020

Optimaliseer je kennis in de begeleiding van CI-kinderen

weergeven

Begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

22/04/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 5

24/04/2020

Verwerf inzicht in de werking en ontwikkeling van de hersenen en krijg een beter inzicht in leerprocessen.

weergeven

Mindset en het brein

24/04/2020

Aanpak in de preventie van intra-familiaal geweld

weergeven

Geweld in het gezin in de klas bespreekbaar maken

28/04/2020

Welke denk- en handelingsschema's komen veel voor in het spel van kleuters?

weergeven

Spontane wiskunde tijdens Loose Parts Play

29/04/2020

Verwerf inzicht in de werking en ontwikkeling van de hersenen en krijg een beter inzicht in leerprocessen.

weergeven

Stress en leren

07/05/2020

Studenten presenteren en demonstreren de nieuwste werkvormen bij experimenten en via ICT-tools.

weergeven

De nieuwste werkvormen in chemie en natuurwetenschappen

12/05/2020

Leer de methode 'Learning in Facilitated Teams' kennen.

weergeven

LiFT-facilitatortraining

14/05/2020

Stimuleer flexibiliteit, oplossingsgericht denken, sociale vaardigheden, creatief denken ... via Outdoor Learning

weergeven

Outdoor Learning - Geen vak apart

20/05/2020

De traumasensitieve school, gedragsproblemen in de klas, handelingsgericht werken en pesten op school zijn al zeker thema's die behandeld worden!

weergeven

Studiedag Kansrijk Onderwijs #3

26/05/2020

Verwerf inzicht in de werking en ontwikkeling van de hersenen en krijg een beter inzicht in leerprocessen.

weergeven

Zelfsturing bij tieners

02/06/2020