Navormingen voor leraren

Geweldloze Communicatie Intro

29/09/2017

Leerkrachten ontmoeten de wereld van STEM in onderzoek en bedrijf

weergeven

STEM Masterclasses Reeks 1

04/10/2017

Wat maakt dat mensen positief of negatief gedrag stellen en hoe pakken we dat aan?

weergeven

Positief omgaan met negatief gedrag

05/10/2017

Wat zijn jouw diepere drijfveren? Wat inspireert je? Vanuit welke motivatie doe jij dagelijks je werk?

weergeven

Bezield zijn, een uitdaging

05/10/2017

YEDAC: Een Europese tool om ondernemingszin en ondernemerschap in je lessen te integreren.

weergeven

Ontwikkeling van initiatief en ondernemingszin

06/10/2017

Als ik aard, word ik aardig!

10/10/2017

Een helder oefenbad in de kernkwadranten van Ofman toepasbaar in omgang met leerlingen, ouders en collega's

weergeven

Me ergeren of de klik vinden

10/10/2017

Muzische projecten vanuit een boek.

weergeven

Kinderboekenfeest

10/10/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Moving Mindsets Volledige Reeks

10/10/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en het brein

10/10/2017

Gedachten zijn krachten

12/10/2017

In een actieve werksessie kijk je samen, met waarderende invalshoek, naar de eigen leerervaringen in je eigen concrete werkcontext.

weergeven

Verbindend leren

12/10/2017

Zuivere wiskundetaal en eenvoudige vraagstukken leren begrijpen

weergeven

Rekentaal

13/10/2017

Kapstokken voor een veilig speelplaatsgebruik gericht op de versterking van sociale vaardigheden van de leerlingen

weergeven

Speelplaatsmanagement

16/10/2017

Tools voor een verbindend constructief gesprek met ouders ook als er problemen zijn

weergeven

Moeilijke gesprekken

17/10/2017

Middenkader als krachtige coach! Deel 1

19/10/2017

Babyboomers, pragmatische generatie, generatie X, Y, Z, ... wie zijn ze, wat willen ze (niet)?

weergeven

Generatieverschillen

24/10/2017

Verouderen, veranderen, verdiepen,... Ontwikkelings-psychologische inzichten om jezelf te ont-moeten

weergeven

In je kracht als 45-plusser

24/10/2017

Volg workshops en beluister de eindresultaten van het netwerk

weergeven

Eindstudiedag Vlaams Lerend Netwerk STEM SO

25/10/2017

Ontdek tijdens de interactieve lezing hoe bezieling leidt tot nieuwe onderwijsconcepten.

weergeven

Bezieling en bewustzijn

26/10/2017

Aanvangsbegeleiding

07/11/2017

Hoe kan ons onderwijs zich ontwikkelen in de steeds veranderende maatschappij van de 21e eeuw?

weergeven

Lezing Kris Van den Branden

07/11/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Moving Mindsets Reeks 1

09/11/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en evaluatie

09/11/2017

Werk aan de samenleving van morgen met een brede constructieve kijk op de wereld

weergeven

From global citizen to global teacher #2

10/11/2017

Taalzwakke peuters op een speelse manier optimale kansen geven

weergeven

Spelen met taal

14/11/2017

Een aanzet voor meer genieten, goed tijdsbeheer, anders denken, flow, zingeving, een eigen werkstijl ...

weergeven

Draaglast en draagkracht in balans

16/11/2017

Leerkrachten ontmoeten de wereld van STEM in onderzoek en bedrijf

weergeven

STEM Masterclasses Reeks 2

16/11/2017

Interactief lesgeven om de motivatie en de betrokkenheid van de hele klas te verhogen

weergeven

Interactief lesgeven

20/11/2017

Creatieve spelvormen voor een sociale en diverse speelplaats

weergeven

Spe(e)lplaats

20/11/2017

Creatieve aanpak en impulsen voor meten en ruimte bij kleuters

weergeven

Meten en ruimte in de kleuterklas

21/11/2017

Kinderen stimuleren om hun emoties te uiten via heelbeelden

weergeven

Heelbeelden

23/11/2017

Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren.

weergeven

Leesmoeilijkheden

24/11/2017

Tips en hulpmiddelen om het schrijven te vergemakkelijken.

weergeven

Schrijfmotoriek

28/11/2017

Hoe pak je schriftelijke communicatie met ouders helder en ondubbelzinnig aan?
Welke ondersteuning kan de Digitaalkit hierbij bieden?

weergeven

Beter schriftelijk communiceren met ouders

28/11/2017

Leerkrachten ontmoeten de wereld van STEM in onderzoek en bedrijf

weergeven

STEM Masterclasses Reeks 3

29/11/2017

Leidinggevend verbinden om het recht op leren bij elke leerling te verzekeren

weergeven

Klasmanagement

30/11/2017

Chemie en microschaalexperimenten #1

30/11/2017

Drama, beeld , muziek, beweging en taal ahv prachtige platen uit "De gele ballon"

weergeven

Beste prentenboek ter wereld

05/12/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en feedback

07/12/2017

Kinderen stimuleren tot een open en nieuwsgierige houding naar het 'andere' van elk kind.

weergeven

Respect voor ieders eigenheid

07/12/2017

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en jonge kinderen

11/01/2018

Kom luisteren naar verhalen van andere leraren. Leer kritisch kijken naar je eigen praktijk. Krijg inzicht in theoretische kaders en leer kansarmoede verbinden!

weergeven

Kansarmoede ontkoppelen of verbinden?

17/01/2018

Directiecoaching aan zee: Levenskunstenaar

17/01/2018

Kleuters uitdagen in hun spelproces

weergeven

Kleuters sturen?

18/01/2018

Breuken visualiseren om dan aan de slag te gaan met de basisvaardigheden

weergeven

Breuken

19/01/2018

Vraag je je af hoe je een leerlijn kan maken in begrijpend lezen? Wil je de spreekkansen van jouw kleuters op een structurele manier verstevigen? Wil je op een effectieve manier aan taal werken?

weergeven

Taalkracht

24/01/2018

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

24/01/2018

Via krassen kinderen laten ontdekken, experimenteren, zich verwonderen

weergeven

Krassen mag

25/01/2018

Minder stress en meer tijd

weergeven

Timemanagement

30/01/2018

Muzische vorming vanuit kleuterboekjes rond ruimte

weergeven

Robbie robot, werken rond de ruimte met kleuterboekjes

31/01/2018

Wat als leerkrachten, ondanks de juiste inzet en competenties, doelen niet halen,
leerlingen niet op het juiste spoor krijgen?
De kunst van het verliezen...

weergeven

Als ik het niet kan (als leerkracht)

05/02/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en moeilijk gedrag

06/02/2018

Life Space Crisis Interventie (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek waarmee je kinderen moeiteloos doorheen een incident kan loodsen.

weergeven

Life Space Crisis Interventie

06/02/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Moving Mindsets Reeks 2

06/02/2018

Hoe pak je schriftelijke communicatie met ouders helder en ondubbelzinnig aan?
Welke ondersteuning kan de Digitaalkit hierbij bieden?

weergeven

Beter schriftelijk communiceren met ouders

06/02/2018

De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor

weergeven

Humor

08/02/2018

Leren gepast reageren op seksueel gedrag bij tieners

weergeven

Seksueel gedrag bij tieners

08/02/2018

Faalangst bij kinderen herkennen en vermijden

weergeven

Faalangst (bij kinderen)

20/02/2018

Hou ze onder je vleugels én laat ze zelf vliegen.

weergeven

Directiecoaching aan zee: Leiden zonder te lijden

21/02/2018

Van kinderboeken via muzische spelvormen naar verhoogde talige, emotionele, sociale en creatieve competenties

weergeven

Spelen met kinderboeken

22/02/2018

De puber

26/02/2018

Over meervoudige intelligentie en sociale vaardigheden via verhalen en oefeningen

weergeven

Gat in de haag

27/02/2018

Moederdag en Vaderdag: ideeën rond kunst

weergeven

Moederdag en Vaderdag

06/03/2018

Verhaaltjes en illustraties geven inspiratie om een eigen kunstwerkjes te maken

weergeven

Inspiratie uit boekjes voor eigen kunstwerkjes

07/03/2018

Geweldloze Communicatie

07/03/2018

STEM-pakketten, uitgewerkt vanuit een onderzoeksvraag uit de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie.

weergeven

STEM-projecten #1

12/03/2018

STEM-pakketten, uitgewerkt vanuit een onderzoeksvraag uit de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie.

weergeven

STEM-projecten #2

16/03/2018

Directiecoaching aan zee: Stress versus werkplezier

21/03/2018

Als hoogsensitieve persoon leren grensen trekken

weergeven

Hoogsensitiviteit

26/03/2018

Boeiende en creatieve activiteiten met natuurmateriaal, zowel buiten als binnen

weergeven

Creatief met natuurmateriaal

19/04/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en kansarmoede

20/04/2018

Chemie en microschaalexperimenten #2

24/04/2018

Overvaren

24/04/2018

Directiecoaching aan zee: Leidinggevende als coach

25/04/2018

Meditatietechnieken op het tempo van kinderen

weergeven

Mediteren met kinderen

07/05/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en ouderbetrokkenheid

08/05/2018