Navormingen voor leraren

Framing? Kritisch denken bevorderen GEANNULEERD

23/01/2019

Directie als levenskunstenaar

23/01/2019

Met een geschikte didactische aanpak leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap

weergeven

Actief leren: wetenschap UITGESTELD

24/01/2019

Doelen inzichtelijk maken voor de leerlingen en zo maximaal laten renderen.

weergeven

Rekenen met succes!

24/01/2019

Taalinitiatie is meer dan een Frans liedje zingen of een spelletje spelen of de handpop af en toe een woordje Frans laten spreken. Maar hoe pak je taalinitiatie dan wél didactisch verantwoord aan?

weergeven

Taalinitiatie Frans GEANNULEERD

29/01/2019

Met de verhalenmethode kinderen ruimte en creativiteit geven om een verhaal te bedenken.

weergeven

Creatief schrijven

05/02/2019

Schoolreizen - Stroom Leuven

05/02/2019

Mogen onze kinderen op de speelplaats hun eigen taal spreken? Hoe versterken we taal in onze hele school?

weergeven

Taalkracht

06/02/2019

Een hoofdstuk over durven en willen

weergeven

Motiveren

07/02/2019

Wat zijn de randvoorwaarden zijn om talentontwikkeling in organisaties te optimaliseren?

weergeven

Hilde Geuens: Ruim baan voor talent en passie in organisatie

07/02/2019

Voorkomen en verlichten

weergeven

Pijnlijke rug

12/02/2019

Basiscompetenties voor de professionele begeleiding van dove en slechthorende leerlingen.

weergeven

Onderwijsbehoeften voor doven en slechthorenden

13/02/2019

Kinderen motiveren om uitdagingen aan te gaan vanuit het concept 'Mindsetgrow'.

weergeven

Mind, set, grow!

14/02/2019

Vanuit de doelstellingen van wereldburgerschap bestaande leeractiviteiten op een hoger niveau brengen

weergeven

Wereldburger

19/02/2019

Directie als coach

20/02/2019

Breed evalueren in je eigen lespraktijk toepassen

weergeven

Breed evalueren

20/02/2019

STEAM: echte en virtuele experimenten op het snijvlak tussen muziek en fysica

weergeven

iMuSciCa

21/02/2019

Tools voor een verbindend en constructief gesprek ook als er problemen zijn

weergeven

Moeilijke gesprekken

26/02/2019

Laatstejaarsstudenten lerarenopleiding secundair onderwijs fysica en chemie stellen hun STEM-projecten voor

weergeven

Navorming chemie: STEM-projecten #1

18/03/2019

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken

weergeven

Fibonacci

20/03/2019

Laatstejaarsstudenten lerarenopleiding secundair onderwijs fysica en chemie stellen hun STEM-projecten voor

weergeven

Navorming chemie: STEM-projecten #2

20/03/2019

Omgaan met verbale conflicten en verbale agressie

weergeven

Assertief communiceren

21/03/2019

Hoe kunnen functioneringsgesprekken een boost geven voor talent en passie?

weergeven

Functioneringsgesprekken vanuit een waarderend perspectief

21/03/2019

Werken aan spreek- en gespreksvaardigheid Frans met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar: spreekkansen creëren, linken aan de geleerde woordenschat en grammatica en zinvol evalueren. Je eigen spreekdurf als leerkracht Frans boosten.

weergeven

Frans spreken in de klas!

26/03/2019

Directiecoaching: De kracht van (eigen) stijl

27/03/2019

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Velotype

27/03/2019

ICT-tools en didactische spelen om vakdidactische en vakinhoudelijke inzichten op een zeer boeiende en actieve manier over te brengen

weergeven

ICT-tools en didactische spelen in les Islam

28/03/2019

Wat geeft energie en wat neemt energie? Hoe hou je de balans in evenwicht?

weergeven

Job coachen vanuit veerkracht

28/03/2019

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

03/04/2019

Leer meer over hoe je de ontwikkeling van kritisch denken kan stimuleren

weergeven

Kritisch denken

25/04/2019

Verkenning van een nieuw muzisch digitaal platform

weergeven

Eigenwijs digitaal

07/05/2019

De motivatie verhogen en het denken actief stimuleren

weergeven

Activerende wiskundelessen

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor LS Sessies 1, 2 en 3

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 1 : DE SPEELPLAATS

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 1

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor KS Sessies 1, 2 en 3

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 1: DE SPEELPLAATS

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 1

08/05/2019

Directiecoaching: Draaglast en draagkracht in balans

15/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 2: HET BOS

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 2

15/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 2: HET BOS

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 2

15/05/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 3: DE STAD

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 3

22/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 3: DE STAD

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 3

22/05/2019

Voormiddag stelt Haim Omer zijn nieuwe boek voor; namiddag is er keuze uit verschillende werkwinkels

weergeven

Lezing Haim Omer

06/02/2020