Navormingen voor leraren

Een organisatie van Ouders voor Inclusie in samenwerking met Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA, Steunpunt voor Inclusie en Docenten voor Inclusie

weergeven

Infoavond redelijke aanpassingen - Limburg

30/09/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 1

01/10/2019

Casusgerichte intervisie en coaching voor ondersteuners basis- en secundair onderwijs

weergeven

Intervisiegroep voor ondersteuners

07/10/2019

Een organisatie van Ouders voor Inclusie in samenwerking met Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA, Steunpunt voor Inclusie en Docenten voor Inclusie

weergeven

Infoavond redelijke aanpassingen - Leuven

07/10/2019

Chemieleerkracht.be

22/10/2019

Chemieleerkracht.be

23/10/2019

Chemieleerkracht.be

24/10/2019

Kleuters leren planmatig handelen, creatief denken, onderzoekend leren, overleggen en samenwerken via Loose Parts Play!

weergeven

Loose parts play - workshop 1 & 2

28/10/2019

Herken de denk- en handelingsschema's in de klas via het spontane spel van kleuters met Loose Parts Play.

weergeven

Loose Parts Play - workshop 2

13/11/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 2

26/11/2019

Is Lesson Study een vakdidactische zegen? Hoe ervaren studenten het?

weergeven

Lesson Study in Meertalig Onderwijs

27/11/2019

Ontdek onze 60 proeven waarbij we de link tussen chemie en andere onderwijsvakken leggen.

weergeven

Chemie gaat op bezoek bij andere onderwijsvakken!

28/11/2019

Idan Amiel geeft samen met drie trainers van het New Authority Center een driedaagse training in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

weergeven

Training Nieuwe Autoriteit #2

03/12/2019

Van Overveld geeft inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en beschrijft hoe je het tij kunt keren.

weergeven

Boekvoorstelling Kees van Overveld

04/12/2019

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - volledig traject

09/12/2019

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 1

09/12/2019

Hoe kan je een op groei gerichte mindset bij jonge kinderen ondersteunen?

weergeven

Oei! Wist je dat ik beter groei, als jij daarin gelooft?

08/01/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 2

21/01/2020

Kleuters leren planmatig handelen, creatief denken, onderzoekend leren, overleggen en samenwerken via Loose Parts Play!

weergeven

Loose parts play - workshop 1 & 2

22/01/2020

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 3

28/01/2020

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

29/01/2020

Voormiddag stelt Haim Omer zijn nieuwe boek voor; namiddag is er keuze uit verschillende werkwinkels

weergeven

Lezing Haim Omer

06/02/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 3

20/02/2020

3 praktische workshops rond het gebruik van video's in je les, met aandacht voor de techische, pedagogische en organisatorische aspecten.

weergeven

Doe-het-zelf-video

04/03/2020

Draaglast en draagkracht in balans

11/03/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 4

23/03/2020

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 4

21/04/2020

Hoe creëer je kansen om competentie, autonomie en verbondenheid bij je leerkrachtenkorps maximaal te ontwikkelen?

weergeven

Leidinggevende als coach van zichzelf en van anderen!

22/04/2020

Inzichten en tools van mentoring van startende leerkrachten

weergeven

Aanvangsbegeleiding met positief effect - sessie 5

24/04/2020

De traumasensitieve school, gedragsproblemen in de klas, handelingsgericht werken en pesten op school zijn al zeker thema's die behandeld worden!

weergeven

Studiedag Kansrijk Onderwijs #3

26/05/2020