Navormingen voor leraren

Deel je inzichten en werk samen met het UCLL-team een beleid voor je school uit.

weergeven

Lerend Netwerk Huiswerk en Zittenblijven

27/09/2018

Onderwijsliefhebbers in de bres voor een beter debat

weergeven

Symposium Onderwijsvrijheid

05/10/2018

Het gebruik van keyboard in functie van de didactiek bij muzische vorming in kleuter- en lager onderwijs: initiatiecursus

weergeven

Creatief keyboard

09/10/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the gap

09/10/2018

Kapstokken voor veilig speelplaatsgebruik gericht op de versterking van sociale vaardigheden

weergeven

Speelplaatsmanagement

11/10/2018

De rol van onderwijs en welzijn voor een meer verbonden samenleving staat centraal.

weergeven

Congres From Global Citizen to Global Teacher #3

12/10/2018

Stilstaan bij identiteit, stereotypen, participatie en privileges binnen een kinderrechtenkader

weergeven

Reflect to act

15/10/2018

Inzicht in energieverlies

16/10/2018

Praktische inzichten en tools om je team te versterken

weergeven

Middenkader als krachtige coach!

18/10/2018

Een aanzet voor meer genieten, goed tijdsbeheer, anders denken, flow, zingeving, een eigen werkstijl...

weergeven

Sleutels voor blijvend werkplezier!

23/10/2018

Mind the gap

23/10/2018

Creatief en probleemoplossend wiskundig leren denken.
Spelend en handelend wiskundebegrippen verwerven en oefenen.

weergeven

Wiskunde KS

24/10/2018

Met de verhalenmethode leren kinderen zelf een verhaal uitwerken.

weergeven

Verhalen maken

25/10/2018

Aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten

06/11/2018

Met de leerling op weg naar sterker leren: visie op en rendement van ‘studie’begeleiding

weergeven

Studiebegeleiding 1

08/11/2018

Plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij de tiener

weergeven

Studiebegeleiding 2

08/11/2018

Spreekkansen creëren, linken aan geleerde woordenschat en grammatica; zinvol evalueren.

weergeven

Frans spreken in de klas

13/11/2018

Sterk klassenmanagement in het teken van preventie

weergeven

Klasdynamiek

20/11/2018

Taalinitiatie is meer dan een Frans liedje zingen of een spelletje spelen of de handpop af en toe een woordje Frans laten spreken. Maar hoe pak je taalinitiatie dan wél didactisch verantwoord aan?

weergeven

Taalinitiatie Frans

20/11/2018

Inzicht verwerven in verschillen perceptie en referentiekaders bij interculturele communicatie

weergeven

Interculturele communicatie

22/11/2018

Meditatietechnieken op het tempo van kinderen

weergeven

Mediteren met kinderen

23/11/2018

Downloaden en bewerken van multimedia

26/11/2018

Positieve denkstrategieën voor een gezonde mentale conditie. Tools bruikbaar ook in de klas

weergeven

Gedachten zijn krachten!

27/11/2018

Workshop stemgebruik voor lesgevers

weergeven

Stem

29/11/2018

Ontdek de mogelijkheden van Virtual Reality, Happy Atoms, pHet Colorado, simulaties op de tablet, online webtools en zoveel meer!

weergeven

ICT in chemie en natuurwetenschappen

29/11/2018

Idan Amiel richtte samen met Haim Omer het 'New Authority Center' in Israël op.

weergeven

Nieuwe Autoriteit: Lezing door Idan Amiel - Leuven

14/01/2019

Wat maakt dat we positief of negatief gedrag stellen en hoe pakken we dat aan?

weergeven

Positief omgaan met negatief gedrag!

15/01/2019

Idan Amiel geeft samen met drie trainers van het New Authority Center een driedaagse training in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

weergeven

Training Nieuwe Autoriteit

15/01/2019

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

16/01/2019

Eigenschappen ontdekken, rekenen in veelhoeken en creatief patronen ontwerpen

weergeven

Papier vouwen en meetkunde

22/01/2019

Framing?

23/01/2019

Directie als levenskunstenaar

23/01/2019

Met een geschikte didactische aanpak leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap

weergeven

Actief leren: wetenschap

24/01/2019

Doelen inzichtelijk maken voor de leerlingen en zo maximaal laten renderen.

weergeven

Rekenen met succes!

24/01/2019

Met de verhalenmethode kinderen ruimte en creativiteit geven om een verhaal te bedenken.

weergeven

Creatief schrijven

05/02/2019

Een hoofdstuk over durven en willen

weergeven

Motiveren

07/02/2019

Voorkomen en verlichten

weergeven

Pijnlijke rug

12/02/2019

Vanuit de doelstellingen van wereldburgerschap bestaande leeractiviteiten op een hoger niveau brengen

weergeven

Wereldburger

19/02/2019

Directie als coach

20/02/2019

Breed evalueren in je eigen lespraktijk toepassen

weergeven

Breed evalueren

20/02/2019

Tools voor een verbindend en constructief gesprek ook als er problemen zijn

weergeven

Moeilijke gesprekken

26/02/2019

Maak kennis met de Proeftuin binnen de bachelor Kleuteronderwijs in Hasselt, waar met nieuwe werk- en leervormen geëxperimenteerd wordt.

weergeven

Springdag

12/03/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor LS Sessies 1, 2 en 3

13/03/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 1

13/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #1

18/03/2019

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken

weergeven

Fibonacci

19/03/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 2

20/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #2

20/03/2019

Omgaan met verbale conflicten en verbale agressie

weergeven

Assertief communiceren

21/03/2019

Directiecoaching: De kracht van (eigen) stijl

27/03/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 3

27/03/2019

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Velotype

27/03/2019

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

03/04/2019

Verkenning van een nieuw muzisch digitaal platform

weergeven

Eigenwijs digitaal

07/05/2019

De motivatie verhogen en het denken actief stimuleren

weergeven

Activerende wiskundelessen

08/05/2019

Directiecoaching: Draaglast en draagkracht in balans

15/05/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor KS Sessies 1, 2 en 3

29/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 1

29/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 2

05/06/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 3

12/06/2019