Navormingen voor leraren

Faalangst bij kinderen herkennen en vermijden

weergeven

Faalangst (bij kinderen)

20/02/2018

Hou ze onder je vleugels én laat ze zelf vliegen.

weergeven

Directiecoaching aan zee: Leiden zonder te lijden

21/02/2018

Breed evalueren in kleine vakken (1-2 uursvakken)

weergeven

BREED evalueren in GROOTSE kleine vakken

21/02/2018

Van kinderboeken via muzische spelvormen naar verhoogde talige, emotionele, sociale en creatieve competenties

weergeven

Spelen met kinderboeken

22/02/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the Gap

23/02/2018

De puber

26/02/2018

Over meervoudige intelligentie en sociale vaardigheden via verhalen en oefeningen

weergeven

Gat in de haag

27/02/2018

Breed evalueren in kleine vakken (1-2 uursvakken)

weergeven

BREED evalueren in GROOTSE kleine vakken

28/02/2018

De toekomst is nu!
Ontdek hoezeer leerling-gecentreerd onderwijs centraal staat in Niekée.

weergeven

Schoolreis naar de toekomst - Roermond

01/03/2018

Moederdag en Vaderdag: ideeën rond kunst

weergeven

Moederdag en Vaderdag

06/03/2018

Samen-werken aan onderwijs voor leerling met ernstige meervoudige beperkingen

weergeven

Samen aan zet!

06/03/2018

Wat kan ervaringsgericht onderwijs voor jouw leerlingen, je klaspraktijk en jezelf betekenen?

weergeven

De Proeftuin - a new way of teaching

06/03/2018

Verhaaltjes en illustraties geven inspiratie om een eigen kunstwerkjes te maken

weergeven

Inspiratie uit boekjes voor eigen kunstwerkjes

07/03/2018

Vernieuwende methodes voor het valideren van niet-formeel en informeel leren

weergeven

Evalueren in niet-formeel leren

09/03/2018

STEM-pakketten, uitgewerkt vanuit een onderzoeksvraag uit de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie.

weergeven

STEM-projecten #1

12/03/2018

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Schrijftolk met velotype

14/03/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Reeks 1) (Sessies 1, 2 en 3)

14/03/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Sessie 1)

14/03/2018

STEM-pakketten, uitgewerkt vanuit een onderzoeksvraag uit de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie.

weergeven

STEM-projecten #2

16/03/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the Gap

20/03/2018

Directiecoaching aan zee: Stress versus werkplezier

21/03/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Sessie 2)

21/03/2018

De toekomst is nu!
Hoe gaan Amsterdamse scholen om met gelijke onderwijskansen?

weergeven

Schoolreis naar de toekomst - Amsterdam

25/03/2018

Als hoogsensitieve persoon leren grensen trekken

weergeven

Hoogsensitiviteit

26/03/2018

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

28/03/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Sessie 3)

28/03/2018

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken Inhoud

weergeven

Onderzoekend leren in wiskunde

17/04/2018

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken Inhoud

weergeven

Onderzoekend leren in wiskunde

18/04/2018

Boeiende en creatieve activiteiten met natuurmateriaal, zowel buiten als binnen

weergeven

Creatief met natuurmateriaal

19/04/2018

Verkenning van een nieuw muzisch digitaal platform

weergeven

Eigenwijs digitaal

19/04/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en kansarmoede

20/04/2018

Stilstaan bij identiteit, stereotypen, participatie en privileges binnen een kinderrechtenkader

weergeven

Reflect to act

23/04/2018

Overvaren

24/04/2018

Chemie en microschaalexperimenten #2

24/04/2018

Leer, vanuit de grote levensvragen, als leraar filosofische gesprekken begeleiden en zelf voeren.

weergeven

Filosoferen in de klas (VM)

26/04/2018

Leer, vanuit de grote levensvragen, als leraar filosofische gesprekken begeleiden en zelf voeren.

weergeven

Filosoferen in de klas (avond)

26/04/2018

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken Inhoud

weergeven

Onderzoekend leren in wiskunde

02/05/2018

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken Inhoud

weergeven

Onderzoekend leren in wiskunde

02/05/2018

Framing?

02/05/2018

Meditatietechnieken op het tempo van kinderen

weergeven

Mediteren met kinderen

07/05/2018

Growth Mindset: vind de juiste ingangspoort en elke leerling kan leren, groeien.

weergeven

Mindset en ouderbetrokkenheid

08/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Reeks 2) (Sessies 1, 2 en 3)

30/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Sessie 1)

30/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Sessie 2)

06/06/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the Gap

12/06/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Sessie 3)

13/06/2018

Verdiep je in de STEAM-didactiek (STEM + Art) tijdens de Griekse Zomerschool!

weergeven

Griekse Zomerschool over STEAM

01/07/2018

Het gebruik van keyboard in functie van de didactiek bij muzische vorming in kleuter- en lager onderwijs: initiatiecursus

weergeven

Creatief keyboard

09/10/2018