Navormingen voor leraren

Spreekkansen creëren, linken aan geleerde woordenschat en grammatica; zinvol evalueren.

weergeven

Frans spreken in de klas

19/03/2019

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken

weergeven

Fibonacci GEANNULEERD

20/03/2019

Laatstejaarsstudenten lerarenopleiding secundair onderwijs fysica en chemie stellen hun STEM-projecten voor

weergeven

Navorming chemie: STEM-projecten #2

20/03/2019

Sessie 2: Scenario's en opnames evalueren en inleiding tot montage

weergeven

Doe het zelf video

20/03/2019

Omgaan met verbale conflicten en verbale agressie

weergeven

Assertief communiceren

21/03/2019

Hoe kunnen functioneringsgesprekken een boost geven voor talent en passie?

weergeven

Functioneringsgesprekken vanuit een waarderend perspectief

21/03/2019

Meerwaarde en concrete uitwerking van flipped learning in het talenonderwijs

weergeven

Flipped learning in talenonderwijs - Uitgesteld

21/03/2019

Werken aan spreek- en gespreksvaardigheid Frans met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar: spreekkansen creëren, linken aan de geleerde woordenschat en grammatica en zinvol evalueren. Je eigen spreekdurf als leerkracht Frans boosten.

weergeven

Frans spreken in de klas!

26/03/2019

Directiecoaching: De kracht van (eigen) stijl

27/03/2019

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Velotype

27/03/2019

Basiscompetenties voor de professionele begeleiding van dove en slechthorende leerlingen.

weergeven

Onderwijsbehoeften voor doven en slechthorenden

27/03/2019

ICT-tools en didactische spelen om vakdidactische en vakinhoudelijke inzichten op een zeer boeiende en actieve manier over te brengen

weergeven

ICT-tools en didactische spelen in les Islam

28/03/2019

Wat geeft energie en wat neemt energie? Hoe hou je de balans in evenwicht?

weergeven

Job coachen vanuit veerkracht

28/03/2019

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

03/04/2019

Leer meer over hoe je de ontwikkeling van kritisch denken kan stimuleren

PAS OP! Adres is:
O&N ALO 07.200 Herestraat 49
3001 Heverlee

weergeven

Kritisch denken

25/04/2019

Kinderen motiveren om uitdagingen aan te gaan vanuit het concept 'Mindsetgrow'.

weergeven

Mind, set, grow!

26/04/2019

Verkenning van een nieuw muzisch digitaal platform

weergeven

Eigenwijs digitaal

07/05/2019

De motivatie verhogen en het denken actief stimuleren

weergeven

Activerende wiskundelessen

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor LS Sessies 1, 2 en 3

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 1 : DE SPEELPLAATS

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 1

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning voor KS Sessies 1, 2 en 3

08/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 1: DE SPEELPLAATS

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 1

08/05/2019

DIR: Draaglast draagkracht in balans GEANNULEERD

15/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 2: HET BOS

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 2

15/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 2: HET BOS

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 2

15/05/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 3: DE STAD

weergeven

Outdoor Learning voor LS Enkel Sessie 3

22/05/2019

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind
SESSIE 3: DE STAD

weergeven

Outdoor Learning voor KS Enkel Sessie 3

22/05/2019

Professionele ontwikkeling van schoolteams en het effect ervan op leerlingen

weergeven

Professional conversations Helen Timperley

28/05/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 1

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 2

26/11/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 3

28/01/2020

Voormiddag stelt Haim Omer zijn nieuwe boek voor; namiddag is er keuze uit verschillende werkwinkels

weergeven

Lezing Haim Omer

06/02/2020

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 4

21/04/2020