Navormingen voor leraren

Ga mee naar de Middenschool Prins van Oranje en ontdek hoe ze werken in grotere klasgroepen en met flexibele weekplanningen.

weergeven

Schoolreis naar de toekomst - Diest

22/05/2018

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs

29/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Lager) (Sessies 1, 2 en 3)

30/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Kleuter) (Sessies 1, 2 en 3)

30/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Lager) (Sessie 1)

30/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Kleuter) (Sessie 1)

30/05/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Lager) (Sessie 2)

06/06/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Kleuter) (Sessie 2)

06/06/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the Gap

12/06/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Lager) (Sessie 3)

13/06/2018

Handvaten om leerprocessen te verplaatsen van een fysieke setting (in de klas) naar een authentieke en uitdagende leeromgeving: de leefwereld van het kind

weergeven

Outdoor Learning (Kleuter) (Sessie 3)

13/06/2018

Verdiep je in de STEAM-didactiek (STEM + Art) tijdens de Griekse Zomerschool!

weergeven

Griekse Zomerschool over STEAM

01/07/2018

De communicatiestijl met leerlingen, ouders en externen bepaalt het imago van de school.

weergeven

Onthaal op school

04/10/2018

Het gebruik van keyboard in functie van de didactiek bij muzische vorming in kleuter- en lager onderwijs: initiatiecursus

weergeven

Creatief keyboard

09/10/2018

Kapstokken voor veilig speelplaatsgebruik gericht op de versterking van sociale vaardigheden

weergeven

Speelplaatsmanagement

11/10/2018

Stilstaan bij identiteit, stereotypen, participatie en privileges binnen een kinderrechtenkader

weergeven

Reflect to act

15/10/2018

Inzicht in energieverlies

16/10/2018

Praktische inzichten en tools om je team te versterken

weergeven

Middenkader als krachtige coach!

18/10/2018

Een aanzet voor meer genieten, goed tijdsbeheer, anders denken, flow, zingeving, een eigen werkstijl...

weergeven

Sleutels voor blijvend werkplezier!

23/10/2018

Met de verhalenmethode leren kinderen zelf een verhaal uitwerken.

weergeven

Verhalen maken

25/10/2018

Aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten

06/11/2018

Met de leerling op weg naar sterker leren: visie op en rendement van ‘studie’begeleiding

weergeven

Studiebegeleiding

08/11/2018

Plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij de tiener

weergeven

Studiebegeleiding

08/11/2018

Sterk klassenmanagement in het teken van preventie

weergeven

Klasdynamiek

20/11/2018

Inzicht verwerven in verschillen perceptie en referentiekaders bij interculturele communicatie

weergeven

Interculturele communicatie

22/11/2018

Positieve denkstrategieën voor een gezonde mentale conditie. Tools bruikbaar ook in de klas

weergeven

Gedachten zijn krachten!

27/11/2018

Workshop stemgebruik voor lesgevers

weergeven

Stem

29/11/2018