Navormingen voor leraren

Deel je inzichten en werk samen met het UCLL-team een beleid voor je school uit.

weergeven

Lerend Netwerk Huiswerk en Zittenblijven

27/09/2018

Onderwijsliefhebbers in de bres voor een beter debat

weergeven

Symposium Onderwijsvrijheid

05/10/2018

Het gebruik van keyboard in functie van de didactiek bij muzische vorming in kleuter- en lager onderwijs: initiatiecursus

weergeven

Creatief keyboard

09/10/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the gap

09/10/2018

Kapstokken voor veilig speelplaatsgebruik gericht op de versterking van sociale vaardigheden

weergeven

Speelplaatsmanagement

11/10/2018

De rol van onderwijs en welzijn voor een meer verbonden samenleving staat centraal.

weergeven

Congres From Global Citizen to Global Teacher #3

12/10/2018

Stilstaan bij identiteit, stereotypen, participatie en privileges binnen een kinderrechtenkader

weergeven

Reflect to act

15/10/2018

Inzicht in energieverlies

16/10/2018

Praktische inzichten en tools om je team te versterken

weergeven

Middenkader als krachtige coach!

18/10/2018

Een aanzet voor meer genieten, goed tijdsbeheer, anders denken, flow, zingeving, een eigen werkstijl...

weergeven

Sleutels voor blijvend werkplezier!

23/10/2018

Mind the gap

23/10/2018

Creatief en probleemoplossend wiskundig leren denken.
Spelend en handelend wiskundebegrippen verwerven en oefenen.

weergeven

Wiskunde KS

24/10/2018

Met de verhalenmethode leren kinderen zelf een verhaal uitwerken.

weergeven

Verhalen maken

25/10/2018

Aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten

06/11/2018

Met de leerling op weg naar sterker leren: visie op en rendement van ‘studie’begeleiding

weergeven

Studiebegeleiding 1

08/11/2018

Plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij de tiener

weergeven

Studiebegeleiding 2

08/11/2018

Spreekkansen creëren, linken aan geleerde woordenschat en grammatica; zinvol evalueren.

weergeven

Frans spreken in de klas

13/11/2018

Sterk klassenmanagement in het teken van preventie

weergeven

Klasdynamiek

20/11/2018

Taalinitiatie is meer dan een Frans liedje zingen of een spelletje spelen of de handpop af en toe een woordje Frans laten spreken. Maar hoe pak je taalinitiatie dan wél didactisch verantwoord aan?

weergeven

Taalinitiatie Frans

20/11/2018

Inzicht verwerven in verschillen perceptie en referentiekaders bij interculturele communicatie

weergeven

Interculturele communicatie

22/11/2018

Meditatietechnieken op het tempo van kinderen

weergeven

Mediteren met kinderen

23/11/2018

Downloaden en bewerken van multimedia

26/11/2018

Positieve denkstrategieën voor een gezonde mentale conditie. Tools bruikbaar ook in de klas

weergeven

Gedachten zijn krachten!

27/11/2018

Workshop stemgebruik voor lesgevers

weergeven

Stem

29/11/2018

Ontdek de mogelijkheden van Virtual Reality, Happy Atoms, pHet Colorado, simulaties op de tablet, online webtools en zoveel meer!

weergeven

ICT in chemie en natuurwetenschappen

29/11/2018