Navormingen voor leraren

Onderwijsliefhebbers in de bres voor een beter debat

weergeven

Symposium Onderwijsvrijheid

05/10/2018

Didactische verschillen tussen lager en secundair

weergeven

Mind the gap

09/10/2018

De rol van onderwijs en welzijn voor een meer verbonden samenleving staat centraal.

weergeven

Congres From Global Citizen to Global Teacher #3

12/10/2018

Inzicht in energieverlies

16/10/2018

Praktische inzichten en tools om je team te versterken

weergeven

Middenkader als krachtige coach!

18/10/2018

Een aanzet voor meer genieten, goed tijdsbeheer, anders denken, flow, zingeving, een eigen werkstijl...

weergeven

Sleutels voor blijvend werkplezier!

23/10/2018

Mind the gap

23/10/2018

Aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten

06/11/2018

Sterk klassenmanagement in het teken van preventie

weergeven

Klasdynamiek

20/11/2018

Inzicht verwerven in verschillen perceptie en referentiekaders bij interculturele communicatie

weergeven

Interculturele communicatie

22/11/2018

Downloaden en bewerken van multimedia

26/11/2018

Positieve denkstrategieën voor een gezonde mentale conditie. Tools bruikbaar ook in de klas

weergeven

Gedachten zijn krachten!

27/11/2018

Workshop stemgebruik voor lesgevers

weergeven

Stem

29/11/2018

Ontdek de mogelijkheden van Virtual Reality, Happy Atoms, pHet Colorado, simulaties op de tablet, online webtools en zoveel meer!

weergeven

ICT in chemie en natuurwetenschappen

29/11/2018

Idan Amiel richtte samen met Haim Omer het 'New Authority Center' in Israël op.

weergeven

Nieuwe Autoriteit: Lezing door Idan Amiel - Leuven

14/01/2019

Wat maakt dat we positief of negatief gedrag stellen en hoe pakken we dat aan?

weergeven

Positief omgaan met negatief gedrag!

15/01/2019

Idan Amiel geeft samen met drie trainers van het New Authority Center een driedaagse training in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

weergeven

Training Nieuwe Autoriteit

15/01/2019

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

16/01/2019

Eigenschappen ontdekken, rekenen in veelhoeken en creatief patronen ontwerpen

weergeven

Papier vouwen en meetkunde

22/01/2019

Framing?

23/01/2019

Directie als levenskunstenaar

23/01/2019

Met een geschikte didactische aanpak leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap

weergeven

Actief leren: wetenschap

24/01/2019

Een hoofdstuk over durven en willen

weergeven

Motiveren

07/02/2019

Voorkomen en verlichten

weergeven

Pijnlijke rug

12/02/2019

Vanuit de doelstellingen van wereldburgerschap bestaande leeractiviteiten op een hoger niveau brengen

weergeven

Wereldburger

19/02/2019

Directie als coach

20/02/2019

Breed evalueren in je eigen lespraktijk toepassen

weergeven

Breed evalueren

20/02/2019

Tools voor een verbindend en constructief gesprek ook als er problemen zijn

weergeven

Moeilijke gesprekken

26/02/2019

Maak kennis met de Proeftuin binnen de bachelor Kleuteronderwijs in Hasselt, waar met nieuwe werk- en leervormen geëxperimenteerd wordt.

weergeven

Springdag

12/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #1

18/03/2019

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken

weergeven

Fibonacci

19/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #2

20/03/2019

Omgaan met verbale conflicten en verbale agressie

weergeven

Assertief communiceren

21/03/2019

Directiecoaching: De kracht van (eigen) stijl

27/03/2019

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Velotype

27/03/2019

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

03/04/2019

De motivatie verhogen en het denken actief stimuleren

weergeven

Activerende wiskundelessen

08/05/2019

Directiecoaching: Draaglast en draagkracht in balans

15/05/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019