Navormingen voor leraren

Idan Amiel richtte samen met Haim Omer het 'New Authority Center' in Israël op.

weergeven

Nieuwe Autoriteit: Lezing door Idan Amiel - Leuven

14/01/2019

Wat maakt dat we positief of negatief gedrag stellen en hoe pakken we dat aan?

weergeven

Positief omgaan met negatief gedrag!

15/01/2019

Idan Amiel geeft samen met drie trainers van het New Authority Center een driedaagse training in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

weergeven

Training Nieuwe Autoriteit

15/01/2019

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

16/01/2019

Life Space Crisis Interventie (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek waarmee je kinderen moeiteloos doorheen een incident kan loodsen.

weergeven

Life Space Crisis Interventie

21/01/2019

Eigenschappen ontdekken, rekenen in veelhoeken en creatief patronen ontwerpen

weergeven

Papier vouwen en meetkunde

22/01/2019

Beter differentiëren, evalueren, geïntegreerd werken, probleemoplossend en kritisch denken in de eerste graad

weergeven

Werkvormen voor de gemoderniseerde eerste graad

22/01/2019

Framing? Kritisch denken bevorderen

23/01/2019

Directie als levenskunstenaar

23/01/2019

Met een geschikte didactische aanpak leerlingen motiveren en uitdagen voor wetenschap

weergeven

Actief leren: wetenschap

24/01/2019

Schoolreizen - Stroom Leuven

05/02/2019

Een hoofdstuk over durven en willen

weergeven

Motiveren

07/02/2019

Voorkomen en verlichten

weergeven

Pijnlijke rug

12/02/2019

Basiscompetenties voor de professionele begeleiding van dove en slechthorende leerlingen.

weergeven

Onderwijsbehoeften voor doven en slechthorenden

13/02/2019

Vanuit de doelstellingen van wereldburgerschap bestaande leeractiviteiten op een hoger niveau brengen

weergeven

Wereldburger

19/02/2019

Directie als coach

20/02/2019

Breed evalueren in je eigen lespraktijk toepassen

weergeven

Breed evalueren

20/02/2019

Tools voor een verbindend en constructief gesprek ook als er problemen zijn

weergeven

Moeilijke gesprekken

26/02/2019

Maak kennis met de Proeftuin binnen de bachelor Kleuteronderwijs in Hasselt, waar met nieuwe werk- en leervormen geëxperimenteerd wordt.

weergeven

Springdag

12/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #1

18/03/2019

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken

weergeven

Fibonacci

20/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #2

20/03/2019

Omgaan met verbale conflicten en verbale agressie

weergeven

Assertief communiceren

21/03/2019

Directiecoaching: De kracht van (eigen) stijl

27/03/2019

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden

weergeven

Velotype

27/03/2019

ICT-tools en didactische spelen om vakdidactische en vakinhoudelijke inzichten op een zeer boeiende en actieve manier over te brengen

weergeven

ICT-tools en didactische spelen in les Islam

28/03/2019

Wat geeft energie en wat neemt energie? Hoe hou je de balans in evenwicht?

weergeven

Job coachen vanuit veerkracht

28/03/2019

Basiscompetenties voor begeleiding van kinderen met cochleair implantaat

weergeven

Cochleair implantaat

03/04/2019

De motivatie verhogen en het denken actief stimuleren

weergeven

Activerende wiskundelessen

08/05/2019

Directiecoaching: Draaglast en draagkracht in balans

15/05/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019