Navormingen voor leraren

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs

29/05/2018

De communicatiestijl met leerlingen, ouders en externen bepaalt het imago van de school.

weergeven

Onthaal op school

04/10/2018