Navormingen voor leraren

Het gebruik van keyboard in functie van de didactiek bij muzische vorming in kleuter- en lager onderwijs: initiatiecursus

weergeven

Creatief keyboard

09/10/2018

Spreekkansen creëren, linken aan geleerde woordenschat en grammatica; zinvol evalueren.

weergeven

Frans spreken in de klas

13/11/2018

Taalinitiatie is meer dan een Frans liedje zingen of een spelletje spelen of de handpop af en toe een woordje Frans laten spreken. Maar hoe pak je taalinitiatie dan wél didactisch verantwoord aan?

weergeven

Taalinitiatie Frans

20/11/2018

Framing?

23/01/2019

Doelen inzichtelijk maken voor de leerlingen en zo maximaal laten renderen.

weergeven

Rekenen met succes!

24/01/2019

Aan de slag met werkvormen die het zoek- en denkproces van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken

weergeven

Fibonacci

19/03/2019