Navormingen voor leraren

Idan Amiel geeft samen met drie trainers van het New Authority Center een driedaagse training in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

weergeven

Training Nieuwe Autoriteit

15/01/2019

Vanuit de principes van nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en non-verbaal klashouden leer je op een nieuwe daadkrachtige manier omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van je leerlingen.

weergeven

Veerkrachtig voor de klas

16/01/2019

Life Space Crisis Interventie (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek waarmee je kinderen moeiteloos doorheen een incident kan loodsen.

weergeven

Life Space Crisis Interventie

21/01/2019

Mogen onze kinderen op de speelplaats hun eigen taal spreken? Hoe versterken we taal in onze hele school?

weergeven

Taalkracht

06/02/2019

Maak kennis met de Proeftuin binnen de bachelor Kleuteronderwijs in Hasselt, waar met nieuwe werk- en leervormen geëxperimenteerd wordt.

weergeven

Springdag

12/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #1

18/03/2019

Navorming chemie: STEM-projecten #2

20/03/2019

Wat geeft energie en wat neemt energie? Hoe hou je de balans in evenwicht?

weergeven

Job coachen vanuit veerkracht

28/03/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019