Navormingen voor leraren

Werken aan spreek- en gespreksvaardigheid Frans met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar: spreekkansen creëren, linken aan de geleerde woordenschat en grammatica en zinvol evalueren. Je eigen spreekdurf als leerkracht Frans boosten.

weergeven

Frans spreken in de klas!

26/03/2019

Wat geeft energie en wat neemt energie? Hoe hou je de balans in evenwicht?

weergeven

Job coachen vanuit veerkracht

28/03/2019

Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer.

weergeven

Studiedag Kansrijk onderwijs #2

21/05/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 1

01/10/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 2

26/11/2019

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 3

28/01/2020

Een traject in 4 modules voor kunsteducatieve professionals

weergeven

Artistieke vorming: kunsteducatie - module 4

21/04/2020