Trajecten

Hoe de hogeschool beter afstemmen op studenten in kansarmoede? Hoe de competentie “omgaan met kansarmoede” verdiepen?
Kunst, cultuur en muzische vorming
Leerlingen begeleiden zodat ze bekwame kunstbeoefenaars worden. Dat is de kernopdracht van het DKO. De kwaliteiten die we daarvoor bij hen willen ontwikkelen noemen we artistieke competenties. Het zijn bekwaamheden die ze nodig hebben voor hun artistieke praktijk van nu en later. Via het traject artistieke competenties DKO kan je jouw kunstacademie sterker maken in het begeleiden en evalueren van de artistieke competenties.
Kunst, cultuur en muzische vorming, Vakdidactiek, Pedagogisch en didactisch handelen
Expertisetraject kunsteducatie voor leraren kunst en kunsteducatoren
Pedagogisch en didactisch handelen

Leer met een andere bril naar mensen in kwetsbare situaties kijken
Leermethodieken
Hoe bereidt jouw school leerlingen voor op een veranderende maatschappij?
Gelijke onderwijskansen voor elk kind.
STEM: wetenschap en techniek
Vakdidactici van de hogeschool gaan samen met leraren de uitdaging aan om een meerSTEMmige vakdidactiek STEM gestalte te geven in concreet lesmateriaal, die zowel recht doet aan de eigen klankkleur van de afzonderlijke wiskundige, wetenschappelijke en technische disciplines, als aan hun samenspel.
Pedagogisch en didactisch handelen
Het geloof dat elke leerling kan leren, groeien wanneer we de juiste ingangspoort vinden, is de basis van kwaliteitsvol onderwijs dat optimale kansen aan iedereen biedt.
Pedagogisch en didactisch handelen
Zelfzorg en zelfontplooiing, Sociale vaardigheden, Pedagogisch en didactisch handelen

Hoe kan je als leerkracht het verschil maken voor (kwetsbare) kleuters?
STEM: wetenschap en techniek, Vakdidactiek
iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.
STEM: wetenschap en techniek, Vakdidactiek
Beleef, ervaar en raak gepassioneerd door een inspirerende STEM-wereld!
STEM: wetenschap en techniek, Vakdidactiek
Via dit traject kan je een band leggen tussen fysica en de moderne technologie. Zo kan je bv. STEM invullen in de derde graad.
Pedagogisch en didactisch handelen
Bekijk de presentaties en het digitaal materiaal van de eerste studiedag Kansrijk Onderwijs van di. 29 mei 2018
Vakdidactiek
Als team vakdidactisch aan de slag!
Leermethodieken
Word nog krachtiger in taal!