UCLL organiseert navormingen voor leraren om onderwijsexpertise te delen met leraren, schoolteams, directies en andere professionals. We hechten belang aan een nauwe band tussen onderzoek en onderwijspraktijk en spelen in op actuele thema's waar professionals en teams nood aan hebben. Centraal in deze werking is een creatieve insteek die zowel resulteert in kortlopende praktische navormingen als in duurzame expertisetrajecten met regionale partners.
 

>> UPDATE SEPTEMBER 2020

UCLL Research & Expertise heeft een nieuwe website, waarop alle navormingen die door de hogeschool georganiseerd worden, terug te vinden zijn. 
Deze website met navormingen voor het onderwijs is dus uitdovend. Voor alle actuele info en navormingen, kijk op www.research-expertise.ucll.be