Attest van deelname

In de meeste gevallen ontvang je ter plaatse je attest van deelname aan de navorming.
Neem contact op als er een attest nagestuurd moet worden. Vermeld duidelijk

  • de naam van de deelnemer
  • de navorming en de datum
  • het adres waarnaar het attest moet opgestuurd worden