NAV-DS-LEU-2021 - BDD-workshops 2021

Duid hieronder aan voor welke workshop je je wenst in te schrijven.  
Wil je meerdere medewerkers van dezelfde organisatie inschrijven? Na de eerste inschrijving verschijnt een link in het bevestigingsscherm. Als je daarop klikt, kom je terug bij het inschrijfformulier en staan de organisatiegegevens al vooraf ingevuld.
-
Please indicate below for which workshop you register. 
Would you like to register several members of the same organization? After the first registration a link will appear in the confirmation screen. If you follow this link, you will return to the registration form and the organizational details are already filled in.

INSCHRIJVINGSGEGEVENS
FACTURATIEGEGEVENS - INVOICING DATA
Privé / privately
FACTURATIEGEGEVENS - INVOICING DATA
Zoek hier het ondernemings- of BTW-nummer van je school, bedrijf of organisatie op.
Maximum 20 karakters
FACTURATIEGEGEVENS - UCLL-student
FACTURATIEGEGEVENS - UCLL
ANNULERING & PRIVACY / CANCELLATION & PRIVACY
De inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding. Indien de annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld. Elke effectief aanwezige deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest. Gelieve pas te betalen na ontvangst van de factuur of betaalinstructies. Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt de inschrijver kenbaar de Algemene voorwaarden van Hogeschool UCLL gelezen te hebben en te aanvaarden. Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven. - The registration can be cancelled free of charge by e-mail up to 10 working days before the training. If the cancellation is made later, the full registration fee will be charged. Those who are unable to participate can be replaced free of charge after notification by e-mail. If the registration has been done through an employer and neglects to pay, the participant is personally obligated to pay the fee. Each participant present will receive an attendance certificate. Please pay only after receiving the invoice or payment instructions. By sending the registration form, the participant declares to have read and accepted the General Conditions of UCLL University of Applied Sciences. Certain conditions are superseded by the above provisions.