Global Teachers Empowering Pupils through Art - BE (p)Art 15 december 2022

Schrijf je hier in voor de conferentie en workshops. Je dient telkens te kiezen tussen 5 parallelle workshops in de voor- en namiddag.

Programma

  • Keynote presentatie van fotograaf Anton Kusters die zijn wereldberoemd Blue Skies project zal voorstellen, zijn drijfveren en zijn creatieproces. Anton Kusters zocht en vond de exacte locatie van 1078 voormalige concentratiekampen. Op elke plek richtte hij zijn camera naar de hemel en wachtte op blauwe lucht. Dat leverde 1078 foto's op. 
  • Debat en workshops : Deze zullen gegeven worden door filosofen en kunstenaars van verschillende disciplines (woord, beeld, muziek, dans, performance). Ecopercussie, media-poëzie, improvisatie, storytelling, dans, of een « kunst is dood »-debat … Niets is ons te gek die dag !
  • Mini-theaterstuk als afsluitende wervelwind, gevolgd door een drink.
INSCHRIJVINGSGEGEVENS / REGISTRATION DETAILS
Onze tweedejaarsstudenten kunnen leerkrachten uit het lager onderwijs vervangen, in de mate van het mogelijke.
FACTURATIEGEGEVENS / INVOICE DETAILS
FACTURATIEGEGEVENS - Privé / INVOICE DETAILS - Private
FACTURATIEGEGEVENS - School/Organisatie/Bedrijf / INVOICE DETAILS - School/Organisation/Company
Zoek hier het ondernemings- of BTW-nummer van je school, bedrijf of organisatie op.
Maximum 20 karakters
FACTURATIEGEGEVENS - UCLL-student / INVOICE DETAILS -UCLL-student
FACTURATIEGEGEVENS - UCLL / INVOICE DETAILS - UCLL
ANNULERING / CANCELLATION & PRIVACY
De inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 dagen vóór de opleiding. Indien de annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding gegevens vervanger per e-mail naar navormingen@ucll.be. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld. Elke effectief aanwezige deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest. Gelieve pas te betalen na ontvangst van de factuur of betaalinstructies. Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt de inschrijver kenbaar de Algemene voorwaarden van Hogeschool UCLL gelezen te hebben en te aanvaarden. Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven. Your registration can only be cancelled free of charge by sending an e-mail to navormingen@ucll.be up to 10 working days before the start. If your cancellation arrives later, the full registration fee will be charged. If you are unable to take part yourself, you may send someone else at no extra cost by sending the name to navormingen@ucll.be. If your booking has been made by an employer, without payment, then you are, as participant, obliged to pay the fee from your personal account. By sending the registration form, you indicate that you have read and accept the General Terms and Conditions of UCLL University of Applied Sciences https://www.ucll.be/algemene-voorwaarden.