NAV-SO-LEU-2021-2022 - WEBINAR ON DEMAND - FISCALE PROCEDURE

Welkom op het inschrijvingsformulier van de Fiscale Club Leuven-Limburg.

Indien je het webinar on demand 'Actualiteiten in de fiscale procedure, met een focus op diverse valkuilen' met Tim Vandeweyer als spreker wenst te volgen, dan kan dit door onderstaand formulier in te vullen. Na het indienen van het formulier, ontvang je een link naar het webinarplatform, waar je je kan aanmelden om het webinar te bekijken.

INSCHRIJVINGSGEGEVENS CURSIST
Indien we in het bezit zijn van uw ITAA-nummer, dan voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.
Graag enkel cijfers invullen, zonder puntjes
FACTURATIEGEGEVENS
Facturatiegegevens - Privé:
Facturatiegegevens - Bedrijf/Organisatie:
Zoek hier het ondernemings- of BTW-nummer van je bedrijf of organisatie op.
Maximum 20 karakters
Facturatiegegevens - UCLL-student:
Facturatiegegevens - UCLL:
Facturatiegegevens - student postgraduaat of banaba:
Naar dit e-mailadres wordt de bevestigingsmail van deze inschrijving ook gestuurd. Op die manier kunnen inschrijvingen gebundeld worden voor een subsidie-aanvraag bij de KMO-portefeuille.
ANNULERING & PRIVACY
De inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding. Indien de annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld. Elke effectief aanwezige deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest. Gelieve pas te betalen na ontvangst van de factuur of betaalinstructies. Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt de inschrijver kenbaar de algemene voorwaarden van inschrijving studiedag of navorming gelezen te hebben en te aanvaarden. Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.
De (voor)naam van de cursist kan worden gedeeld met de spreker van het seminarie, louter i.f.v. de afstemming van de inhoud van het seminarie op het doelpubliek