NAV-SO-LEU-2022 -najaar_ Inschrijving fiscale club

Welkom op het inschrijvingsformulier van de Fiscale Club Leuven-Limburg. Elke cursist dient zich apart in te schrijven. Wil je meerdere medewerkers van hetzelfde bedrijf inschrijven?  Dat kan, klik dan na de eerste inschrijving op de link die op het bevestigingsscherm verschijnt, dan kom je terug bij het inschrijvingsformulier en staan de organisatiegegevens al vooraf ingevuld. De link staat ook in de bevestigingsmail die je ontvangt na je inschrijving.

Ik schrijf me in voor:
Indien je je inschrijft voor meerdere seminaries, specificeer dan ook op welk seminarie deze vraag van toepassing is.
INSCHRIJVINGSGEGEVENS CURSIST
Indien we in het bezit zijn van uw ITAA-nummer, dan voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in uw elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor u dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.
FACTURATIEGEGEVENS
Facturatiegegevens - Privé:
Facturatiegegevens - Bedrijf/Organisatie:
Zoek hier het ondernemings- of BTW-nummer van je bedrijf of organisatie op.
Maximum 20 karakters
Facturatiegegevens - UCLL-student:
Facturatiegegevens - UCLL:
Facturatiegegevens - student postgraduaat of banaba:
Naar dit e-mailadres wordt de bevestigingsmail van deze inschrijving ook gestuurd. Op die manier kunnen inschrijvingen gebundeld worden voor een subsidie-aanvraag bij de KMO-portefeuille.
ANNULERING & PRIVACY
De inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding. Indien de annulering later bij ons toekomt, is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-mail. Indien de inschrijving via een werkgever is gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld. Elke effectief aanwezige deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest. Gelieve pas te betalen na ontvangst van de factuur of betaalinstructies. Door verzending van het inschrijvingsformulier maakt de inschrijver kenbaar de algemene voorwaarden van inschrijving studiedag of navorming gelezen te hebben en te aanvaarden. Bepaalde voorwaarden worden door bovenstaande bepalingen opgeheven.
De (voor)naam van de cursist kan worden gedeeld met de spreker van het seminarie, louter i.f.v. de afstemming van de inhoud van het seminarie op het doelpubliek