Vorming 'Update verpleegkundige vaardigheden' voorjaar 2019